CONTACT GEGEVENS

Michiel Marcar Patrick Peters
T: (+31) 6 - 15 18 96 03 T: (+31) 6 - 81 03 41 65
E: michiel@michielmarcar.nl E: info@vectoradvies.nl

BEL ONS VOOR EEN AFSPRAAK

(+31) 6 - 81 03 41 65

Heeft u klachten of gewoon een advies nodig?

 

logo BGCO

Wat doet Bedrijfs Gezondheid Cooperatie precies?

Bedrijfsgezondheid coöperatie is een samenwerkingsverband van zelfstandige bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen rondom het thema “behoud van gezondheid, arbeidsvermogen, en inkomen”. Binnen de coöperatie werken we met andere disciplines zoals ergonomen arbeidshygiënisten en veiligheidskundige. 

 

 

 

star BGCODeskundigheid

Onze deskundigheid betreft kennis van sociale en private verzekeringen, arbeidsrecht, arbeidsdeskundige en bedrijfs/verzekeringsgeneeskundige expertise en bedrijfsgezondheid. Wij bieden oplossingen op grond waarvan de opdrachtgever een beslissing kan nemen.

 

 

 

kofferRegelgeving

Regelgeving rondom sociale zekerheid is continue aan verandering onderhevig. Het geheel is complex en veelomvattend. Desondanks is het goed mogelijk hoofdlijnen te herkennen, en daar conclusies aan te verbinden. Werkgevers, werknemers en zelfstandigen dragen in toenemende mate de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daartegenover krijgen zij meer mogelijkheden om zélf invulling te geven aan de aanpak van arbeidsomstandigheden, verzuim en de wijze waarop financiële risico’s worden afgedekt.

 

 

clock BGCOLaag verzuim

Fitte en gemotiveerde medewerkers zijn op de langere termijn een garantie voor een laag verzuim en een optimale productiviteit. Dit wordt steeds belangrijker nu ook in ons land risicofactoren als overgewicht, inactiviteit en stress toenemen en we tegelijkertijd langer zullen moeten (of mogen) blijven werken. Het bewustwordingsproces voor meer bewegen, niet roken, het matigen van alcoholgebruik, gezonde voeding en het zoveel mogelijk voorkomen van stress is dan ook een integraal onderdeel van verzuimmanagement.

 

 

leidingEigen regie

De direct leidinggevende vervult daarin een centrale rol, maar hij of zij moet daarin goed gefaciliteerd en ondersteund worden. Dat vraagt om een goede samenwerking (en communicatie) tussen de betrokken partijen: medewerker, leidinggevende, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts en eventuele andere deskundigen zoals veiligheidskundigen en arbeidsdeskundigen. De kansen op succes zijn vele malen groter als het beleid met alle betrokkenen wordt afgestemd, zowel op individueel- als op bedrijfsniveau. Dit leidt tot een verlaging van het verzuim en een betere werkomgeving.

Bedrijfs Gezondheids Coöperatie

 

Binnen de coöperatie werken we met andere disciplines zoals ergonomen arbeidshygiënisten en veiligheidskundige.

MEER OVER ONS

Waarom?

Waarom?

Omdat het beter kan.
Bedrijfsgezondheid coöperatie richt zich op de kern arbeid, gezondheid en inkomen en wil met werkgever en werknemer werken aan een duurzaam gezondheidsmanagement.

Hoe?

Hoe?

Duidelijk en geïntegreerd Verzuimbeleid met een nadruk op preventie. Korte lijnen met medewerker, leiding gevende en management waarbij integriteit een belangrijke voorwaarde voor succes is.

Wat?

Wat?

Integraal verzuim management waarbij de basis wordt gelegd in een duidelijk verzuimbeleid. De Bedrijfs Gezondheid Cooperatie gelooft niet enkel in het verkopen van pakketten maar wil graag met u aan tafel voor maatwerk.

NEEM CONTACT OP

Spreekuren op locatie of bij Bedrijfs gezondheid coöperatie

Onafhankelijk en helder advies over de mogelijkheden van uw werknemer. 
Duidelijke en concrete advisering op gebied van gezondheid rondom en in uw bedrijf. 
TOP